32 yıllık çalışmanın eseri kitap okurla buluştu

32 yıllık çalışmanın eseri kitap okurla buluştu

2 Ağustos 2019 0 Yazar: admin

Emekli Öğretim Görevlisi Araştırmacı-Yazar Şerafettin Özışık’ın 32 yıllık bir çalışma sonunda kaleme aldığı “Halkların Mutluluğu” adlı kitap okurla buluştu.

Sosyoekonomik ve politik içerikli “Halkların Mutluluğu” adlı eserde, siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış, kurumları kurumsallaşmış, geleceği çağın gereklerine uygun olarak planlayan, adaleti her şeyin üzerinde tutarak kamu kaynaklarını rasyonel kullanan ve liyakate önem veren bir yönetim altında daha çok insanın katıldığı üretim ile birlikte elde edilen milli gelirin hakça bölüşüldüğü ülke halklarının mutlu, bunları sağlayamayan toplumların da huzursuz ve mutsuz olduğuna dikkat çekildi.

Toplumsal mutluluğun tesisinde toplumun genel karakteristik özelliklerinin de etkili olduğuna vurgu yapan Özışık, “Eserde Amerikan, Alman, İngiliz, Fransız, İspanyol, İtalyan, İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka, Fin, Japon, Rus, Çin, Yunan, Arap, İsrail, Türk, Hint, İran, Portekiz, Kanada, Belçika, Avustralya, Kore, Hollanda, Meksika, Polonya, Küba, Arjantin ve Brezilya halklarının genel karakteristik özelliklerinin yanında yaygın olarak kullandıkları atasözü, deyim ve veciz sözlerine de yer veriliyor. Sanayileşmiş ve refahın tabana yayıldığı ülkelerde saygı kültürünün egemen, geri kalmış ülkelerde de kuralsız yaşamanın kural haline geldiği, insanların eleştiride bonkör, takdir ve teşekkür etme konusunda da cimri olduğu, diyalogla çözülmesi gereken basit sorunlar bile çoğu zaman kaba kuvvetle çözülmeye çalışılıyor. Toplumu yönlendirme açısından İslam ülkeleri ve diğer dinlerin yaygın olduğu yerlerde din adamları ile görsel medyanın, gelişmiş Batı toplumlarında da STK’larla yazılı basının etkili olduğu görüşü dile getiriliyor” dedi.

KAYNAK:İHA